معرفی

  خبرگزاری فرهیختگان
ana

با توجه به اهمیت و نقش روز افزون روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و ایجاد زمینه برای تبادل اطلاعات و آگاهی ها و لزوم هماهنگی روابط عمومی ها با سازمانها و ادارات و نهادها در جهت ارج نهادن و تکریم ارباب رجوع، نیاز به همکاری متقابل میان اداره روابط عمومی با مسئولان، اساتید و دانشجویان کانلاً محسوس می باشد.

روابط عمومی ها از یک سو چشم و گوش یک سازمان تلقی می شوند و از سوی دیگر هدف و رسالت اجتماعی و حاصل فعالیتهای موسسه متبوع را به دیگران انتقال و اشاعه می دهند.

اهم وظایف روابط عمومی به شرح زیر است:

۱- فراهم نمودن زمینه به منظور آگاه ساختن دانشجویان و کارکنان اعضاء هیئت علمی و غیر علمی دانشگاه از فلسفه وجودی واحد از طریق برنامه های تبلیغاتی، روزنامه ها و انتشارات طبق راهنمایی های مقام مافوق.

۲- جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار مربوط به اقدامات واحد و انتشار آنها به منظور آگاهی دانشجویان و کارکنان و اعضاء هیئت علمی از پیشرفتها و فعالیتهای دانشگاه پس از کسب مجوز انتشار از مقام مافوق.

۳- نظارت در تنظیم برنامه های سخنرانی و مصابحه های تلویزیونی – رادیویی و مطبوعاتی رئیس واحد و احیاناً سایر مسئولین واحد.

۴- نظارت در تهیه، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد.

۵- نظارت بر تنظیم برنامه و اداره امور کنفرانسها، سمینارها، بازدیدها و فعالیت های مشابه و ایجاد هماهنگی ها لازم.

۶- همکاری در تامین پرسنل مورد نیاز جهت تهیه عکس، اسلاید و فیلم از برنامه و رویدادهای مختلف اعم از افتتاح دوره ها، مراسم فراغت از تحصیل – مراسم کارمند نمونه و برنامه های مشابه.

۷- نظارت بر تهیه و نگهداری آرشیو عکس و نمودار و پوستر و به نمایش گذاشتن آنها در مراسم به مناسبتهای مختلف.

۸- مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و صدور دستور استخراج مطالب اساسی به ویژه دانشگاهی توسط مسئولین مربوطه برای ارسال به مقام مافوق و سایر مسئولان واحد.

۹- ایجاد ارتباط با صاحبان منابع و بخش خصوصی جهت جلب حمایت و کمکهای مادی و معنوی آنان.

۱۰- بـرقراری ارتـبـاط مـداوم و مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی و سایر واحدهای دانشگاهی و موسسات آمـوزشـی و پژوهـشـی کـشـور به مـنـظور آگاهی از برنامه های علمی و آموزشی و سمینارهای آنان و ایجاد سایر هماهنگی های لازم.

۱۱-. همکاری در انتشار خبرنامه و یا عملکرد سالانه دانشگاه بصورت ادواری پس از تصویب مراجع ذیصلاح و مافوق.

۱۲- نظارت بر نحوه کار پرسنل تحت سرپرستی، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان.

۱۳- ارائه گزارش لازم از نحوه پیشرفت یارکورد و توقف فعالیتهای دفتر روابط عمومی باذکر دلایل توجیهی جهت مقام مافوق.

۱۴- انجام سایر امور محوله و مربوطه بنا به تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

۱۵- شرکت در کلیه جلسات دانشگاه جهت هماهنگی امور.

۱۶- ارائه گزارش شکایات، نارسائیها و مشکلات احتمالی موجود در سطح دانشگاه به ریاست واحد.
اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر آمادگی دارد با دریافت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و راهکار از طریق صندوق اختصاصی انتقادات و پیشنهادات یا با شماره تلفن: ۵۶۳۶۶۵۱۶ در جهت موفقیت روز افزون و شناساندن عملکرد این واحد دانشگاهی گام بردارد.

اخبار