تاریخچه روابط عمومی

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از بدو تشکیل آن در سال1379 ، در راستای دستیابی به اهداف و آرمانهای این واحد دانشگاهی حرکت نموده و با بهره گیری از متخصصان خود در حوزه روابط عمومی و ارتباطات، بعنوان بازوی توانمند مدیریت، همواره  در جهت تنویر افکار عمومی، و نیز ارتباط مؤثر، مداوم و کارآمد با مخاطبین آن عمل نموده است.