پیشینه اطلاع رسانی

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان "بزرگترین دانشگاه حضوری جهان" و نیز یکی از "پرافتخارترین مراکز آموزش عالی کشور" دارای اهداف، رسالت، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خاص مدیریتی است و از این رو برای برقراری ارتباط مؤثر، مداوم و کارآمد با مخاطبین خود در داخل و خارج از کشور، متناسب با زمان از ابزارهای مختلفی برای اطلاع‌رسانی استفاده نموده است. فعالیت‌های روابط عمومی را در این زمینه از گذشته تاکنون می‌توان در سه بخش اصلی مشاهده نمود که روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در این راستا و همگام با آن عمل نموده است؛ و آن بخشها عبارتند از:

  1. اطلاع‌رسانی مکتوب: بریده جراید، نشریه، بروشور،کاتالوگ(کتاب شناسان)؛
  2. اطلاع‌رسانی دیجیتال: سیستم مانیتورینگ، ارسال پیامک جمعی، پایگاه خبری؛
  3. ارتباط با رسانه‌ها.

 

1- اطلاع رسانی مکتوب

الف.بریده جراید

مجموعه خبرهای مندرج در مطبوعات صبح و عصر کشور و خبرگزاری‌ها که مربوط به آموزش عالی کشور و بویژه دانشگاه آزاد اسلامی و نیز واحد اسلامشهر می‌باشند به صورت روزانه تهیه و در بروشوری تحت عنوان "دانشگاه در آیینه مطبوعات" تکثیر و در اختیار هیات رئیسه واحد قرار می‌گیرد. بریده جراید واحد اسلامشهر نیز به صورت کتاب تحت عنوان "دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در آینه مطبوعات" با توجه به حجم اخبار و اطلاعات سالانه جمع آوری و مجلد می گردد.ب. نشریه

نشریه داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحت عنوان "آرمان" از سال1381  ابتدا بصورت گاهنامه و فصلنامه؛ و سپس با تلاش مضاعف پرسنل روابط عمومی از  سال1387 بصورت ماهنامه زیر نظر ریاست محترم وقت واحد منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار می گیرد.

 


ج. بروشور

این مجموعه به منظور اطلاع‌رسانی موجز و مختصر به مخاطبان تهیه و تدوین شده و دربرگیرنده اطلاعات کلی و جامع در خصوص واحد اسلامشهر است که برای آگاهی اجمالی بازدیدکنندگان و میهمانان دانشگاه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.


د.کاتالوگ
باتوجه به پتانسیل بالای علمی و پژهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و جایگاه ویژه آن در بین سایر واحدهای دانشگاهی که هم اکنون نیز بعنوان قطب علمی جنوب غرب استان تهران مطرح می باشد؛ تعامل گسترده و پیوسته این واحد دانشگاهی با جامعه و ارکان اثرگذار برآن رو به افزایش است. از این رو روابط عمومی واحد اسلامشهر با درک این مهم، با تدوین و فراهم‌سازی و چاپ کاتالوگ های مختلفی پویایی و صیانت علمی آن را به نحوی کاملا" گویا و آشکار مطرح نماید و امکان مقایسه کمی و کیفی فعالیت‌های کنونی دانشگاه را با ادوار پیشین برای محققان فراهم سازد.

 


2-اطلاع رسانی دیجیتال

الف.پست الکترونیک، ارسال پیامک جمعی و سیستم مانیتورینگ دانشگاه

لزوم اطلاع‌رسانی درباره دانشگاه به شیوه‌های جدید، برقراری ارتباط دو سویه دانشگاهیان و مسئولان، توجه جدی به پاسخگو بودن مدیریت و پذیرش مخاطب محوری، مدیریت وقت روابط عمومی را به ضرورت یافتن روش‌های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی متوجه نمود. لذا طی بررسی‌های انجام شده، بهره‌گیری از پست الکترونیک، ارسال پیامک جمعی و نیز سیستم مانتیتورینگ به عنوان ابزار نوین اطلاع‌رسانی و ارتباطی با استفاده از فنآوری روز برای این منظور انتخاب شد. ساده بودن استفاده از اینترنت و فراگیر شدن استفاده از آن باعث شد که روابط عمومی دانشگاه، استفاده از اینترنت را به عنوان ابزار فراگیر و روز اطلاع رسانی در سر لوحه کارهای خود قرار داده و بیش از پیش از آن بهره برداری نماید.


ب.پایگاه خبری

گسترش اینترنت در عصر کنونی و قابلیت‌های بسیار زیادی که این شبکه می‌تواند در اختیار افراد و سازمان‌ها در امر اطلاع‌رسانی و ارتباطات قرار دهد؛ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را بر آن داشت که با ایجاد واحد ارتباطات رایانه‌ای و با همکاری فنی مرکز انفورماتیک دانشگاه به ایجاد پایگاهی خبری برای اطلاع رسانی اقدام نماید. لذا اخبار و اطلاعات دانشگاه بر روی این پایگاه خبری قرار گرفت و نسبت به پاسخگویی نامه‌های الکترونیکی اقدام شد.ج.ارتباط با رسانه ها

ارتباط با رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب٬ دیداری و شنیداری و سایبر در ارتباطات برون سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع نمود بیرونی فعالیت‌های یک سازمان از طریق این نوع ارتباطات ممکن می‌شود. فعالیت‌های روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این بخش عبارتند از:

  1. برگزاری جلسات مداوم با اصحاب رسانه‌ها و جراید؛
  2. تهیه و تنظیم اخبار دانشگاه و ارسال آن به رسانه‌‌های جمعی(خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، صدا وسیما و سایت‌های خبری)؛
  3.  دعوت از رسانه‌های جمعی برای پوشش اخبار دانشگاه؛
  4. هماهنگی‌های لازم برای حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی در دانشگاه برای تهیه اخبار، گزارش و مصاحبه با استادان و دانشجویان؛
  5. تهیه و ارسال جوابیه‌ها به رسانه‌های جمعی در صورت لزوم.