وظایف و ساختار سازمانی

وظایف کلی

وظایف رسمی دفتر روابط عمومی براساس چارت مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است :

  1. جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت‌ها و پیشرفت‌های واحد، درصورت لزوم نشر محدود یا وسیع آنها با نظر رئیس واحد.
  2.  بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت واحد و ارائه آن به رئیس واحد.
  3. تنظیم برنامه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها، بازدیدها و اداره امور آنها به همکاری معاونت مربوط .
  4. پاسخگویی به مکاتبات، شکایات و همچنین تهیه توضیحات به مکاتبات، شکایات و مطالب منتشره در مطبوعات
  5. مطالعه جراید و استخراج مطالب مربوط به واحد جهت ارائه به ریاست واحد و مسئولان مربوط و ارائه توضیح یا پاسخ‌های لازم حسب ضرورت
  6. انجام سایر امور مربوطه